ON
YOMEDIA

Đề thi kết thúc học phần môn Tâm lí học đại cương - Đề 5

45 phút 3 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (3 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97179

  Tình cảm là gì ? Phân biệt giữa cả xúc và tình cảm ?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97184

  Thế nào là ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ định ?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97189

  Câu ca giao dưới đây nói lên quy luật nào? Trình  bày nội dung của quy luật đó?

  Quy luật này nhắc nhở chúng ta điều gì?

                                                 “Qua đình ngả nón trông đình

                                            Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu” 

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1