ON
YOMEDIA

Đề thi kết thúc học phần môn Tâm lí học đại cương - Đề 4

45 phút 3 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (3 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97174

  Nhiệm vụ của Tâm lí học là gì?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97177

  Năng lực là gì?Đề thực hiện tót chuyên ngành mà anh chi đã chọn thì  cần có những năng lực gì?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97178

  1.Câu ca giao dưới đây nói lên quy luật nào của tình cảm? Trình bày nội dung của quy luật đó?

                                           " Yêu nhau yêu cả đường đi

                                             Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng"

  2.Anh chị có thể rút ra nhận xét gì về quan hệ giao tiếp trong cuộc sống và trong cuông việc 

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1