ON
YOMEDIA

Đề thi kết thúc học phần môn Tâm lí học đại cương - Đề 2

45 phút 4 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (4 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97127

  Tri giác là gì? Nêu các đặc điểm của tri giác và cho ví dụ? 

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97129

  Vấn đề là gì? Tư duy và vấn đề có mối quan hệ với nhau như thế nào? Cho các ví dụ làm sáng tỏ các mối quan hệ đó? 

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97130

  Hãy so sánh nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính? Giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính có mối quan hệ với nhau như thế nào? 

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 97133

  Niềm tin là gì? Trong thực tiễn cuộc sống, niềm tin có ý nghĩa như thế nào? 

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1