ON
YOMEDIA

Đề thi kết thúc học phần môn Tâm lí học đại cương - Đề 1

45 phút 3 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (3 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97120

  Tại sao nói: "Tâm lý mang bản chất xã hội" (giải thích và cho ví dụ)?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97121

  Giao tiếp có vai trò như thế nào đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân? Cho ví dụ?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97122

  Tư duy là gì? Muốn phát triển tu duy thì cần phải làm gì?

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1