YOMEDIA

Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế Vĩ mô - Đề 2

90 phút 3 câu 0 lượt thi
VDOC
 

Câu hỏi Tự luận (3 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 103507

  Cho biết số liệu quốc gia A như sau:

  Năm

  Y(Nghìn tỷ đồng)

  K(Nghìn tỷ đồng)

  L(Nghìn người)

  1986

  379

  72

  19800

  1987

  374

  88

  20200

  1988

  388

  78

  20400

  1989

  415

  17

  20700

  1990

  420

  24

  21200

  1991

  429

  21

  21600

  1992

  458

  36

  22000

  1993

  473

  51

  22400

  1994

  489

  63

  22700

  1995

  436

  79

  24047

  1996

  456

  80

  24141

  1997

  479

  81

  22478

  1998

  496

  83

  23246

  1999

  523

  84

  23900

  2000

  544

  131

  24307

  2001

  556

  103

  23853

  2002

  579

  108

  23641

  2003

  597

  120

  23234

  2004

  621

  119

  23068

  2005

  640

  127

  23285

  2006

  658

  134

  23504

  2007

  685

  141

  23692

  Y: GDP (Nghìn tỷ đồng,GCĐ 94)

  K: Vốn (Nghìn tỷ đồng,GCĐ 94)

  L: Lao động (Nghìn người)

  Yêu cầu:

  1.Xác định hệ số co dãn của vốn (K), lao động (L) theo GDP (Y)

  2.Xác định đóng góp của vốn, lao động,TFP trong tốc độ tăng trưởng GDP của năm 1987 và 2007

  3.Phân tích mô hình hồi quy và thực hiện các kiểm định

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 103508

  Giải thích làm thế nào một doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và tối đa hoá lợi nhuận đưa ra quyết định về cầu là bao nhiêu cho từng yếu tố sản xuất?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 103509

  Vai trò của quy luật sinh lợi (hay lợi suất) không đổi theo qui mô trong phân phối thu nhập là gì?

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)