Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế Vĩ mô - Đề 1

90 phút 4 câu 0 lượt thi

Câu hỏi Tự luận (4 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 103501

  Vì sao các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô cần phải dự báo chính xác hơn xu thế phát triển của nền kinh tế ? Để tiến hành dự báo,các nhà kinh tế thường sử dụng những phương pháp nào ?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 103502

  Đề giảm thâm hụt ngân sách xong vẫn phải duy trì và thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm ,phối hợp chính sách nào để đạt mục tiêu này ?Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 103503

  Xét nền kinh tế được mô tả bằng các hương trình sau:

  Y=C+I+G

  Y=5.000

  C=200+0,75(Y-T)

  I=1.000-20r

  G=900

  T=500+0,1Y

  a: hãy tính tiết kiệm tư nhân,tiết kiệm công và tiết kiệm quốc dân

  b: Tính lãi suất cân bằng

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 103504

  Xét các nền kih tế với các hàm số sau:

  Hàm tiêu dùng :C=200+Yd

  Hàm đầu tư :I=100+0,2Y-80r

  Chi mua hàng của chính phủ G=800

  Thuế: 50+0,1Y

  Xuất khẩu X=200

  Nhập khẩu M=100+0,12Y

  Cung thực tiễn =900

  Cầu thwucj tiễn L=100-0,5Y-100r

  Sản lượng tiềm năng Yp=3.500

  Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên Un=5%

  a: xác định lãi suất và sản lượng cân bằng của nền kih tế

  b: HÃy cho nhận xét về tình trạng thất nghiệp,cán cân ngân sách và cán cân thương mại của nền kinh tế

  Xem đáp án