ON
ADMICRO

Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính - Đề 4

60 phút 3 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (3 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 103102

  Cho ánh xạ tuyến tính ,biết ma trận của f trong cơ sở E = {( 0 ,1 ,1 ) ,( 1 ,0 ,1 ) ;( 1 ,1 ,1 ) } là A=\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  2&1&{ - 1}\\
  3&2&4\\
  4&3&9
  \end{array}} \right)\).tìm cơ sở và chiều của kerf

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 103103

  Tìm m để ma trận A=\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  1&{ - 2}&3\\
  { - 2}&5&1\\
  3&1&m
  \end{array}} \right)\) có ba trị riêng đương ( có thể trùng nhau )

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 103104

  Trong hệ trục tọa độ Oxy,cho đường cong C,có phương trình như sau :\(5\mathop x\nolimits^2  + 2xy + 5\mathop y\nolimits^2  - 2\sqrt 2 x + 4\sqrt 2 y = 0\).Nhận dạng và vẽ đường cong c

  Xem đáp án
MGID

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)