ON
YOMEDIA

Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính - Đề 3

90 phút 4 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (4 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 103098

  Cho ma trận A=\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  7&4&{16}\\
  2&5&8\\
  { - 2}&{ - 2}&{ - 5}
  \end{array}} \right)\).Tính \(\mathop A\nolimits^{2010} \),biết A có hai giá trị riêng là 1 và 3

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 103099

  Tìm chiều và 1 cơ sở trưc chuẩn của không gian nghiệm của không gian nghiệm của hệ phương trình 

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  \mathop x\nolimits_1  + \mathop x\nolimits_2  - \mathop x\nolimits_3  - 2\mathop x\nolimits_4  = 0\\
  \mathop {2x}\nolimits_1  + \mathop x\nolimits_2  - \mathop {3x}\nolimits_3  - 5\mathop x\nolimits_4  = 0\\
  \mathop {3x}\nolimits_1  + \mathop x\nolimits_2  - \mathop {5x}\nolimits_3  - 8\mathop x\nolimits_4  = 0\\
  \mathop {5x}\nolimits_1  + \mathop {3x}\nolimits_2  - \mathop {7x}\nolimits_3  - 12\mathop x\nolimits_4  = 0
  \end{array} \right.\)

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 103100

  Cho ánh xạ tuyến tính f:\(\mathop R\nolimits^3  \to \mathop R\nolimits^3 \),biết ma trận của f trong co sở chính tắc là A=\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  2&1&{ - 1}\\
  1&3&4\\
  { - 1}&1&0
  \end{array}} \right)\).tìm ma trận của f trong cơ sở   E = {( 1 ,2 ,1 ) ,( 1 ,1 ,2 ) ;( 1 ,1 ,1 ) }.

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 103101

  Cho A là ma trận vuông tùy ý ,thực cấp n,thỏa \(\mathop A\nolimits^{10}  = 0\).chứng tỏ rằng A chéo hóa được khi và chỉ khi A là ma trận 0

  Xem đáp án
MGID

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)