ON
ADMICRO

Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính - Đề 1

90 phút 3 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (3 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 103091

  Cho mạ trận A= \(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  7&{ - 3}\\
  {10}&{ - 4}
  \end{array}} \right)\)

  a: Chéo hóa ma trận A

  b: Áp dụng,tìm ma trận B Sao cho \(\mathop B\nolimits^{20} \)

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 103092

  Cho ánh xạ tuyến tính f: \(\mathop R\nolimits^3  \to \mathop R\nolimits^3 \) biết ma trận của f trong cơ sở E={( 1 ,2 ,1 ) ,( 1 ,1 ,2 ) ;( 1 ,1 ,1 ) } là A=\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  1&2&0\\
  2&1&{ - 1}\\
  3&0&2
  \end{array}} \right)\)

  Tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 103093

  Tìm m để vecto \(X = \mathop {\left( {2,1,m} \right)}\nolimits^T \) là vecto riêng củ ma trận A=\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  { - 5}&3&3\\
  { - 3}&1&3\\
  { - 3}&3&1
  \end{array}} \right)\)

  Xem đáp án
MGID

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)