ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được - Công nghệ 8

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 8 Bài 25 Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (12 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1