ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 175 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 1 trang 175 Công nghệ 8

Khi dùng bút thử điện để kiểm tra dây pha và dây trung tính, ta thấy hiện tượng gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Dây pha thì bút thử điện sáng, dây trung tính thì bút thử điện không sáng

 
 

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 175 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1