YOMEDIA

Chương 5: Pháp Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự

 • Bài 1: Khái niệm chung về luật hình sự

  Bài 1: Khái niệm chung về luật hình sự
 • Bài 2: Một số tội phạm trong bộ luật hình sự

  Bài 2: Một số tội phạm trong bộ luật hình sự
 • Bài 3: Luật tố tụng hình sự

  Bài 3: Luật tố tụng hình sự

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)