RANDOM

Chương 3: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về CNXH Và Con Đường Quá Độ Lên CNXH Ở Việt Nam

 • Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Bài 2: Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Bài 2: Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)