ON
ADMICRO

Chương 1: Sự Ra Đời Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Và Cương Lĩnh Chính Trị Đầu Tiên Của Đảng

 • Bài 1: Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài 1: Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt Nam
 • Bài 2: Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

  Bài 2: Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1627632628.png
      [banner_link] => https://smartpro.vn/vong-quay-may-man.html
      [banner_startdate] => 2021-08-02 06:08:00
      [banner_enddate] => 2021-08-18 06:42:00
      [banner_type] => 2
    )

)