ON
YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn Tâm Lí học đại cương - Chương 6

90 phút 6 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (6 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97527

  Nhân cách là gì? Các đặc điểm cơ bản của nhân cách?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97539

   Phân loại nhân cách theo định hướng giá trị?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97541

  Phân loại nhân cách qua giao tiếp ?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 97545

  Xu hướng là gì ? vai trò của xu hướng?

   

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 97550

  Tính cách là gì? Các đặc điểm của tính cách?

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 97551

  Năng lượng là gì? Các mức độ của năng lượng?

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1