ON
YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn Tâm lí học đại cương - Chương 5

90 phút 6 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (6 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97505

  Tình cảm là gì? Đặc điểm của Tình cảm?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97506

  Các mức độ của đời sống tình cảm?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97507

  Liệt kê các quy luật của đời sống tình cảm?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 97508

  Ý chí là gì? các đặc điểm tâm lí khác của nhân cách ?

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 97514

  Hành động ý chí? các giai đoạn của hành động ý chí?

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 97518

  Hành động Tự động hóa là gì?

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1