ON
YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn Tâm Lí học đại cương - Chương 3

90 phút 10 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97357

  Các thời kì phát triển tâm lí ?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97361

  Khái niệm phát triển tâm lí về phương diện cá thể của con người ?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97369

  Các giai đoạn phát triển tâm lí theo lứa tuổi?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 97376

  Ý thức là gì? Các thuộc tính cơ bản của Ý thức ?

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 97385

  Tình bày Cấu trúc của Ý thức ?

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 97392

  Các cấp độ của Ý thức ?

  Xem đáp án
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 97396

  Trình bày Cấp độ ý thức và tự ý thức ?

  Xem đáp án
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 97401

   Vai trò của ngôn ngữ và giao tiếp ñối với sự hình thành ý thức ?

  Xem đáp án
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 97407

   Sự hình thành ý thức vả tự ý thức của cá nhân ?

  Xem đáp án
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 97413

  Chú ý là gì? Các loại của chú ý ?

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1