ON
YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn Tâm Lí học đại cương - Chương 2

90 phút 9 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (9 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97288

  Tình bày Phản xạ có điều kiện và tâm lí ?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97302

  Liệt kê các  Quy luật hoạt động thần kinh cấp cao và tâm lí ?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97308

  Trình bày Quy luật phụ thuộc vào cường độ ?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 97311

  Trình bày nội dung và ý nghĩa của Quy luật lan tỏa và tập trung.?

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 97319

  Trình bày nội dung và ý nghĩa của Quy luật hoạt động theo hệ thống?

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 97327

  Trình bày các hệ thống tín hiệu của Tâm lí ?

  Xem đáp án
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 97334

  Trình bày khái niệm và đặc điểm của Hoạt động ?

  Xem đáp án
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 97345

  Trình bày nội dung Giao tiếp và Phân loại giao tiếp ?

  Xem đáp án
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 97349

   Mối quan hệ giữa hoạt động và giao tiếp là gì?

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1