ON
YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn Tâm Lí học đại cương - Chương 1

90 phút 9 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (9 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97262

   Tâm lý và tâm lý học là gì?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97263

   Vài nét về sự hình thành và phát triển tâm lý học ?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97264

   Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học là gì?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 97265

  Bản chất,chức năng ,phân loại các hiện tượng tâm lí ?

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 97266

  Nguyên tắc phương pháp luận của việc nghiên cứu tâm lí ?

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 97267

  Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi là gì ?

  Xem đáp án
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 97270

  Đối tượng,niệm vụ và phương pháp cua Tâm Lí học ?

  Xem đáp án
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 97275

  Vị trí và vai trò của Tâm lí học trong cuộc sống của con người ?

  Xem đáp án
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 97285

  Trình bày nội dung của phương pháp đàm thoại ?

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1