YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn LT Xác suất & Thống kê - Chương 6

60 phút 4 câu 0 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi Tự luận (4 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 102913

   Một hãng buôn muốn biết xem phải chăng có sự không ổn định trung bình về lượng hàng bán được trung bình trên một nhân viên bán hàng so với các năm trước (lượng đó bằng 7,4). Một mẫu ngẫu nhiên gồm 40 nhân viên bán hàng được lựa chọn và tìm thấy lượng hàng trung bình của họ là \(\overline x \)=6,1, với độ lệch chuẩn là ,s=2,5 . Với mức ý nghĩa \(\alpha \)=1% có thể nói rằng lượng hàng bán được trung bình trên mỗi đầu người có sự thay đổi không?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 102914

  Một công ti có một hệ thống máy tính có thể xử lí 1200 hóa đơn trong một giờ. Công ti mới nhập một hệ thống máy tính mới. Hệ thống này khi chạy kiểm tra trong 40 giờ cho thấy số hóa đơn được xử lí trung bình trong 1 giờ là 1260 với độ lệch chuẩn 215. Với mức ý nghĩa 5% hãy nhận định xem hệ thống mới có tốt hơn hệ thống cũ hay không? 

  Xem đáp án
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 102915

  Tại một xí nghiệp người ta xây dựng hai phương án gia công cùng 1 loại chi tiết. Để đánh giá xem chi phí trung bình về nguyên liệu theo hai phương án ấy có khác nhau hay không người ta tiến hành sản xuất thử và thu được các kết quả sau: 

  Phương án 1 2,5 3,2 3,5 3,8 3,5  
  Phương án 2 2 2,7 2,5 2,9 2,3 2,6

  Với mức ý nghĩa  \(\alpha \)=0,05  , hãy kết luận về vấn đề trên biết rằng chi phí nguyên liệu theo cả hai phương án gia công đều là các biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với phương sai \(\mathop \sigma \nolimits_1^2  = \mathop \sigma \nolimits_2^2  = 0,16\)

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 102916

   Để so sánh trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh thành thị và nông thôn, người ta theo dõi 1000 cháu và thu được bảng sau 

  Kết quả n số cháu Trung bình mẫu \(\overline x \) Dộ lệch mẫu s
  Nông thôn 500 3 kg 0,4 kg
  Thành thị 500 3,2 kg 0,3 kg

  Với mức ý nghĩa \(\alpha \)  có thể coi trọng lượng trẻ sơ sinh ở thành thị cao hơn nông thôn  được không?   

  Xem đáp án
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON