YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn LT Xác suất & Thống kê - Chương 5

60 phút 5 câu 0 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi Tự luận (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 102908

   Trọng lượng của một loại sản phẩm là một biến ngẫu nhiên phân bố theo quy luật chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn 1 gram. Cần thử 25 sản phẩm loại này ta thu được kết quả: 

  Trọng lượng sản phẩm (gram) 18 19 20 21
  Số sản phảm tương ứng 3 5 15 2

  Với độ tin cậy 95% 

  a. Hãy tìm khoảng tin cậy của trọng lượng trung bình của loại sản phẩm trên. b. Nếu muốn độ chính xác của ước lượng không vượt quá 0,3 thì cần cân thử ít nhất bao nhiêu sản phẩm

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 102909

  Năng suất của một loại giống mới là một biến ngẫu nhiên có quy luật phân bố chuẩn \(N(\mu ;\mathop \sigma \nolimits^2 )\) Gieo thử giống này trên 16 mảnh vườn thí nghiệm thu được như sau (đơn vị kg/ha): 
   172, 173, 173,174, 174, 175, 176, 166, 166, 167, 165, 173, 171, 170, 171, 170.  Hãy tìm khoảng tin cậy cho năng suất trung bình của loại giống này với độ tin cậy \(\beta  = 95\% \)

  Xem đáp án
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 102910

  Mức hao phí nguyên liệu cho 1 đơn vị sản phẩm là biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với trung bình là 20 gam. Để ước lượng mức độ phân tán của mức hao phí này người ta cân thử 25 sản phẩm và thu được kết quả sau:  
   

  Hao phí nguyên liệu (gam) 19,5 20 20,5
  số sản phẩm tương ứng 5 18 2

  Với độ tin cậy \(\beta \)=90% hãy tìm khoản tin cậy của \(\mathop \sigma \nolimits^2 \) nếu \(\mathop \alpha \nolimits_1  = \mathop \alpha \nolimits_2  = \frac{\alpha }{2} = 0,05\)

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 102911

  Để xác định giá trung bình đối với một loại hàng hoá trên thị trường, người ta điều tra ngẫu nhiên tại 100 cửa hàng thu được số liệu sau đây :

  Giá X(nghìn đồng) 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101
  Số cửa hàng 6 7 12 15 30 10 8 6 4 2

  Với độ tin cậy 95% hãy tìm khoảng tin cậy cho giá trung bình của loại hàng hoá nói trên. 

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 102912

  Người ta đo một đại lượng không đổi 25 lần bằng một dụng cụ đo không có sai số hệ thống và sai số đo trung bình bằng 0. Giả sử sai số của phép đo là một biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn và phương sai mẫu đo được bằng 0,5. Hãy xác định khoảng tin cậy 95% cho phương sai của sai số đo.

  Xem đáp án
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON