YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn LT Xác suất & Thống kê - Chương 3

60 phút 6 câu 0 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi Tự luận (6 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 102826

   Có hai hộp, mỗi hộp đựng 6 bi.

  Hộp I có: 1 bi mang số 1, 2 bi mang số 2, 3 bi mang số 3.

  Hộp II có: 2 bi mang số 1, 3 bi mang số 2, 1 bi mang số 3

  Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 bi. Gọi X ,Y lần lượt là số ghi trên bi rút được từ hộp I và hộp II. Hãy lập bảng phân bố xác suất đồng thời của X ,Y .

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 102827

  Gieo một con xúc xắc cân đối 10 lần. Tính các xác suất: 1) Có đúng 3 lần xuất hiện mặt 5 chấm (biến cố A). 2) Có 2 lần xuất hiện mặt 1 chấm, 4 lần mặt 3 chấm, 1 lần mặt 4 chấm và 3 lần mặt 6 chấm (biến cố B).

  Xem đáp án
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 102828

  Cho X , Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc có phân bố xác suất đồng thời

  Y

  X

  0,5 2 4 \(\sum {} \)
  0,1 0,07 0,12 0,08 0,27
  0,2 0,11 0,18 0,19 0,48
  0,4 0,05 0,13 0,07 0,25

  a. Tìm bảng phân bố xác suất của các thành phần X và Y .

  b. Tìm bảng phân bố xác suất của Y với điều kiện X = 0,2.

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 102829

  Thực hiện lặp lại cùng một phép thử Bernoulli với xác suất xuất hiện của biến cố A trong mỗi lần thử là p ,0< p<1 . Gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ lần thử đầu tiên xuất hiện biến cố A. Gọi B là biến cố: “Trong n lần thử đầu tiên có duy nhất một lần xuất hiện biến cố A ”.

  a. Tìm bảng phân bố xác suất của Y .

  b. Tìm phân bố của Y với điều kiện B. 

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 102830

  Xét véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời

  Y

  X

  -1 0 1
  -1 4/15 1/15 4/15
  0 1/15 2/15 1/15
  1 0 2/15 0

  Có bảng phân bố xác suất biên

  X

  -1 0 1
  P 9/15 4/15 2/15
  Y -1 0 1
  P 1/3 1/3 1/3

   

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 102831

  Thống kê dân cư của một thành phố nọ ở độ tuổi trưởng thành về thu nhập hàng tháng X và lứa tuổi Y thu được kết quả trong bảng sau

  Y

  X

  30 45 70
  2 0,01 0,02 0,05
  4 0,03 0,06 0,10
  6 0,18 0,21 0,15
  8 0,07 0,08 0,04

  trong đó X =2, 4,6, 8 tương ứng chỉ thu nhập triệu đồng /tháng.

  Y = 30, 45, 70 chỉ độ tuổi của người dân trong khoảng: 25-35, 35-55, 55-85.

  Tìm thu nhập trung bình theo lứa tuổi

  Xem đáp án
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON