YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn LT Xác suất & Thống kê - Chương 1

60 phút 10 câu 0 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi Tự luận (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 102809

  Tung một con xúc xắc (6 mặt) hai lần. Tìm xác suất để trong đó có 1 lần ra 6 chấm.?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 102810

  a. Có bao nhiêu số có 4 chữ số.

  b. Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau.

  c. Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chữ số cuối là 0

  Xem đáp án
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 102811

  a. Có bao nhiêu cách bố trí 5 nam SV và 4 nữ SV theo một hàng.

  b. Có bao nhiêu cách bố trí 5 nam SV và 4 nữ SV theo một hàng, sao cho các nữ SV ở vị trí số chẵn. 

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 102812

  Có n người ( n \( \ge \) 3 ), trong đó có hai người là anh em.

  a. Có bao nhiêu cách sắp xếp n người ngồi xung quanh một bàn tròn.

  b. Có bao nhiêu cách sắp xếp n người ngồi xung quanh một bàn tròn, trong đó có hai người là anh em ngồi cạnh nhau.

  c. Có bao nhiêu cách sắp xếp n người ngồi xung quanh một bàn tròn, trong đó có hai người là anh em không ngồi cạnh nhau. 

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 102813

  Xếp ngẫu nhiên 6 quốn sách toán và 4 quốn sách lí vào 1 giá sách. Tính xác suất để 3 cuốn sách toán dứng cạnh nhau ?

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 102814

  Một người gọi điện thoại quên mất hai số cuối của số điện thoại và chỉ nhớ được rằng chúng khác nhau. Tìm xác suất để quay ngẫu nhiên một lần được đúng số cần gọi.

  Xem đáp án
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 102815

  Một công ty cần tuyển 2 nhân viên. Có 6 người nộp đơn trong đó có 4 nữ và 2 nam. Giả sử khả năng trúng tuyển của cả 6 người là như nhau. Tính xác suất biến cố:

  a. Hai người trúng tuyển là nam

  b. Hai người trúng tuyển là nữ

  c. Có ít nhất 1nữ trúng tuyển

  Xem đáp án
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 102816

   Cần sắp xếp 4 cuốn sách toán, 6 sách lý và 2 sách hóa khác nhau trên cùng một giá sách. Có bao nhiêu cách sắp xếp trong mỗi trường hợp sau:

  a. Các cuốn sách cùng môn học phải đứng cạnh nhau.

  b. Chỉ cần các sách toán đứng cạnh nhau.

  c. Nếu các cuốn sách trong mỗi môn học giống nhau thì có bao nhiêu cách sắp xếp

  Xem đáp án
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 102817

   Trong phòng có n người ( n < 365 ; một năm có 365 ngày).

  a. Tính xác suất có ít nhất hai người có cùng ngày sinh?

  b. Tính xác suất này khi n =10 .

  Xem đáp án
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 102818

   Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối (6 mặt). Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc \( \ge \) 10 biết rằng ít nhất một con đã ra mặt có 5 chấm. 

  Xem đáp án
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON