Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế Vĩ mô - Chương 7

0 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi Tự luận (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 101857

  Đường AD theo P? (Khái niệm, cách dựng, ý nghĩa, sự dịch chuyển?)

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 101858

  Đường tổng cung dài hạn?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 101859

  Đường tổng cung ngắn hạn theo Keynes? Theo mô hình tiền lương danh nghĩa cố định? Theo mô hình sự nhận thức sai lầm của người lao động?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 101860

  Sự cân bằng ngắn hạn, cân bằng dài hạn của kinh tế vĩ mô là gì?

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 101861

  Sự điều tiết của chính phủ trên thị trường theo nguyên tắc cố định, theo nguyên tắc phản hồi là gì? Anh/chị ủng hộ nguyên tắc nào? Tại sao?

  Xem đáp án