Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế Vĩ mô - Chương 6

0 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi Tự luận (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 101852

  Đường IS là gì ? Ý nghĩa của đường IS?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 101853

  Ý nghĩa và sự dịch chuyển đường LM được biểu hiện như thế nào ?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 101854

  Tác động của chính sách tài khoản trong mô hình IS - LM biểu hiện như thế nào ?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 101855

  Tác động chính sách tiền tệ trong mô hình IS - LM được biểu hiện như thế nào ?

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 101856

  Các chính sách phối hợp mà chính phủ nên sử dụng để điều tiết và ổn định hoá kinh tế vĩ mô là gì?

  Xem đáp án