Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế Vĩ mô - Chương 5

0 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi Tự luận (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 101847

  Tiền và Cung tiền tệ là gì? Các thành phần lưu hành của Cung tiền tệ ?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 101848

  Tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng trung gian ? các công thức liên quan ?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 101849

  Cơ số tiền và thừa số tiền là gì ?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 101850

  Ngân hàng trung gian là gì ?Các loại ngân hàng trung gian ?

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 101851

  Ngân hàng trung ương là gì ? Chức năng của nó ?

  Xem đáp án