Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế Vĩ mô - Chương 3

0 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi Tự luận (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 101837

  Giả sử có các hàm:

  C = 200 + 0,8 Yd                     I = 100 + 0,2Y                      G = 260

  T = 50 + 0,1 Y                          X = 500                                 M = 30 + 0,23 Y

  • Hãy cho biết  ý nghĩa của  các số hạng 0,8; 0,2; 0,1; 0,23 trong các hàm C, I, T và M ở trên.
  • Xác định AD và giải thích các nhân tố AD0 và ADm .
  • Hãy tính sản lượng cân bằng quốc gia theo phương pháp đại số và phương pháp đồ thị.
  • Nếu đầu tư tăng 50, tiêu dùng của hộ gia đình tăng 220,  chính  phủ tăng  chi tiêu 40 thì sản lượng cân bằng mới là bao nhiêu?
  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 101838

  Chi tiêu đầu tư của chính phủ là gì? Chi tiêu đầu tư tư nhân là gì?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 101839

  Cách xác định sản lượng cân bằng quốc gia theo phương pháp đại số ?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 101840

  Cách xác định sản lượng quốc gia theo phương pháp đồ thị ?

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 101841

  Cách xác định sản lượng cân bằng khi tổng cầu ad thay đổi ?

  Xem đáp án