câu hỏi ôn thi môn Kinh tế Vĩ mô - chương 2

0 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi Tự luận (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 101832

  Tổng sản phẩm quốc nội là gì ?,Tổng sản phẩm quốc dân là gì ?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 101833

  Hàng hóa và dịch vụ cuối cùng là gì?

  Hàng hóa và dịch vụ trung gian là gì ?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 101834

  Mỗi liên hệ giữa GDP và GNP ?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 101835

  Giá hiện hành là gì? Giá cố định là gì ?

 • Câu 5: Mã câu hỏi: 101836

  Các phương pháp tính GDP theo giá thị trường ?

  Xem đáp án