Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế Vĩ mô - Chương 1

0 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi Tự luận (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 101827

  Kinh tế học là gì?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 101828

  Hãy phân biệt khái niệm kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô.?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 101829

  Sản lượng tiềm năng, tổng cung, tổng cầu là gì?

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 101830

  Mục tiêu của kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn và trong dài hạn là gì?

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 101831

  Quan hệ giữa tổng cầu và mức giá là gì? Biểu thị chúng dưới dạng sơ đồ ?

  Xem đáp án