ON
YOMEDIA

Câu hỏi ôn thi môn Đại số tuyến tính - Chương 4

60 phút 8 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (8 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 103122

  Giải hệ phương trình sau \(\left\{ \begin{array}{l}
  x - 5y + 4z =  - 7\\
  2x - 9y - z = 4\\
  3x - 11y - 7z = 17
  \end{array} \right.\)

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 103123

  Giải hệ phương trình sau

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  3x - yy - z + 2t = 1\\
  x - y - 2z + 4t = 5\\
  x + y + 3z - 6t =  - 9\\
  12x - 2y + z - 2t =  - 10
  \end{array} \right.\)

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 103124

  Giải hệ phương trình sau 

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  4x + 2y + z - 3t = 7\\
  x - y + z + 2t = 5\\
  2x + 3y - 3z + t = 3\\
  4x + y - z + 5t = 1
  \end{array} \right.\)

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 103125

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  3x - y - z = 6\\
  x - 5y + 3z = 12\\
  2x + 4y =  - 6\\
  2x + y + 3z = 3\\
  5x + 4z = 9
  \end{array} \right.\)

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 103126

  Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss, rồi tìm hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình:  

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  3x - 3z + 3t = 0\\
  x - y + z + 2t = 0\\
  2x + y - 4z + t = 0\\
  x + 2y - 5z - t = 0
  \end{array} \right.\)

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 103127

  Giiar hệ phương trình bằng máy tính bỏ túi

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  3x - y - z + 2t = 1\\
  x - y - 2z + 4t = 5\\
  x + y + 3z - 6t =  - 9\\
  12x - 2y + z - 2t =  - 10
  \end{array} \right.\)

  Xem đáp án
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 103128

  Giải hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  3x - y - z + 2t = 1\\
  x - y - 2z + 4t = 5\\
  x + y + 3z - 6t =  - 9\\
  12x - 2y + z - 2t =  - 10
  \end{array} \right.\)

  Xem đáp án
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 103129

  Tìm chiều và 1 cơ sở trưc chuẩn của không gian nghiệm của không gian nghiệm của hệ phương trình 

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  \mathop x\nolimits_1  + \mathop x\nolimits_2  - \mathop x\nolimits_3  - 2\mathop x\nolimits_4  = 0\\
  \mathop {2x}\nolimits_1  + \mathop x\nolimits_2  - \mathop {3x}\nolimits_3  - 5\mathop x\nolimits_4  = 0\\
  \mathop {3x}\nolimits_1  + \mathop x\nolimits_2  - \mathop {5x}\nolimits_3  - 8\mathop x\nolimits_4  = 0\\
  \mathop {5x}\nolimits_1  + \mathop {3x}\nolimits_2  - \mathop {7x}\nolimits_3  - 12\mathop x\nolimits_4  = 0
  \end{array} \right.\)

  Xem đáp án
MGID

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)