ON
ADMICRO

Câu hỏi ôn thi môn Đại số tuyến tính - Chương 3

60 phút 5 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 103117

  Chứng minh rằng một không gian véctơ hoặc chỉ có một vecto hoặc có vô số vecto

   

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 103118

  Xét không gian vecto với 2 cơ sở sau

  \(\begin{array}{l}
  \varepsilon  = \left( {\mathop \varepsilon \nolimits_1 ,\mathop \varepsilon \nolimits_2 ,\mathop \varepsilon \nolimits_3 } \right),\overrightarrow {\mathop \varepsilon \nolimits_1 }  = {\rm{ (1, 0, 0),}}\overrightarrow {\mathop \varepsilon \nolimits_2 }  = {\rm{(0, 1, 0),}}\overrightarrow {\mathop \varepsilon \nolimits_3 }  = {\rm{ (0, 0, 1)}}\\
  \xi  = (\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_1 ,\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_2 ,\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_3 ),\overrightarrow {\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_1 }  = {\rm{ (1, 1, 0),}}\overrightarrow {\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_2 }  = {\rm{ (0, 1, 1)}},\overrightarrow {\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_3 }  = {\rm{(1, 0, 1}})
  \end{array}\)

   Tìm ma trận chuyển từ cơ sở (ε) sang cơ sở (ξ) 

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 103119

  Xét không gian R3 với hai cơ sở (ε) và (ξ) . Cho vecto β = (- 5, 0 , 1) ∈ R3. Hãy tìm tọa độ của vectơ β ∈ R3 đối với cơ sở (ξ). 

  \(\begin{array}{l}
  \varepsilon  = \left( {\mathop \varepsilon \nolimits_1 ,\mathop \varepsilon \nolimits_2 ,\mathop \varepsilon \nolimits_3 } \right),\overrightarrow {\mathop \varepsilon \nolimits_1 }  = {\rm{ (1, 0, 0),}}\overrightarrow {\mathop \varepsilon \nolimits_2 }  = {\rm{(0, 1, 0),}}\overrightarrow {\mathop \varepsilon \nolimits_3 }  = {\rm{ (0, 0, 1)}}\\
  \xi  = (\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_1 ,\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_2 ,\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_3 ),\overrightarrow {\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_1 }  = {\rm{ (1, 1, 0),}}\overrightarrow {\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_2 }  = {\rm{ (0, 1, 1)}},\overrightarrow {\mathop {{\rm{ }}\xi }\nolimits_3 }  = {\rm{(1, 0, 1}})
  \end{array}\)

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 103120

   Tìm cơ sở của không gian vectơ sinh bởi hệ vectơ gồm các vectơ trong R3: \(\overline {\mathop \lambda \nolimits_1 }  = (1,5, - 3),\overline {\mathop \lambda \nolimits_2 }  = (4,20, - 12),\overline {\mathop \lambda \nolimits_3 }  = (2, - 1,5)\)

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 103121

  Cho hệ vecto A gồm \(\left\{ \begin{array}{l}
  \mathop {\overrightarrow \lambda  }\nolimits_1  = (1,2,3,4)\\
  \mathop {\overrightarrow \lambda  }\nolimits_2  = ( - 1,3,0,1)\\
  \mathop {\overrightarrow \lambda  }\nolimits_3  = (2,4,1,8)\\
  \mathop {\overrightarrow \lambda  }\nolimits_4  = (1,7,6,9)\\
  \mathop {\overrightarrow \lambda  }\nolimits_5  = (0,10,1,10)
  \end{array} \right.\)

  Xem đáp án
MGID

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)