ON
ADMICRO

Câu hỏi ôn thi môn Đại số tuyến tính - Chương 2

60 phút 5 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 103112

  Cho A=\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  { - 4}&{13}\\
  7&{ - 9}\\
  {15}&6
  \end{array}} \right),B = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  2&0\\
  {11}&8\\
  { - 3}&1
  \end{array}} \right)\).Tìm ma trận X thỏa mãn điều kiện 2X+A=B

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 103113

  Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau A=\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  1&3&0\\
  0&2&{ - 1}\\
  3&1&5
  \end{array}} \right)\)

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 103114

  Cho phép biến đổi tuyến tính f: \(\mathop R\nolimits^3  \to \mathop R\nolimits^3 \)  có ma trận đối với cơ sở chính tắc là 

  A=\(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  1&2&{ - 2}\\
  1&0&3\\
  1&3&0
  \end{array}} \right)\)

  Tìm các giá trị riêng của f và ứng với mỗi giá trị riêng tìm một vectơ riêng. Tìm các không gian bất biến tương ứng của f. 

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 103115

  Cho một tự đồng cấu có ma trận \(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  1&{ - 4}&{ - 8}\\
  { - 4}&7&{ - 4}\\
  { - 8}&{ - 4}&1
  \end{array}} \right)\)

   Tìm giá trị riêng

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 103116

  Cho mottj từ đồng cấu có ma trận \(\left( {\begin{array}{*{20}{c}}
  1&{ - 4}&{ - 8}\\
  { - 4}&7&{ - 4}\\
  { - 8}&{ - 4}&1
  \end{array}} \right)\)

   Tìm vectơ riêng. 

   Tìm đồng thời cả giá trị riêng và vectơ riêng 

   

   

  Xem đáp án
MGID

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)