ON
ADMICRO

Câu hỏi ôn thi môn Đại số tuyến tính - Chương 1

60 phút 7 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (7 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 103105

  Tính định thức sau \(\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  2&{13}\\
  6&{29}
  \end{array}} \right|\)

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 103106

  Tính định thức sau 

  \(D = \left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  8&3&5&{ - 1}\\
  2&0&{ - 2}&9\\
  0&4&1&0\\
  { - 6}&1&0&7
  \end{array}} \right|\)

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 103107

  Tính dịnh thức cấp 3 sau 

  \(\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  5&0&8\\
  { - 2}&7&4\\
  3&6&0
  \end{array}} \right|\)

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 103108

  Tính định thức sau

  \(\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  3&{ - 2}&5&0\\
  7&0&6&3\\
  1&0&0&{10}\\
  { - 4}&0&2&9
  \end{array}} \right|\)

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 103109

  Tính định thức sau D=\(\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  3&{ - 2}&5&0\\
  7&0&6&3\\
  1&0&0&{10}\\
  { - 4}&0&2&9
  \end{array}} \right|\)

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 103110

  Tính định thức sau

  \(\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  0&1&2&3&4\\
  { - 1}&0&1&2&3\\
  { - 2}&{ - 1}&1&2&3\\
  { - 6}&{ - 4}&{ - 2}&0&2\\
  { - 16}&{ - 12}&{ - 8}&{ - 4}&0
  \end{array}} \right|\)

  Xem đáp án
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 103111

  Tính định thức \(\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
  2&5&{ - 4}&1\\
  {21}&{24}&{15}&{20}\\
  1&7&0&1\\
  5&{ - 1}&2&0
  \end{array}} \right|\)

  Xem đáp án
MGID

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)