YOMEDIA
IN_IMAGE

Tại sao thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20cm không dùng làm kính lúp được

Tại sao thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20cm không dùng làm kính lúp được

Giải hộ em nha anh chị!... Em đang cần gấp ạ!

 Tại sao thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20cm không dùng làm kính lúp? được mình tưởng chỉ có kính lúp có tiêu cự là 25cm hoặc là hơn 25cm thì mới không dùng làm kính lúp chứ!
 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Bạn cũng học 9 hả để mình giúp nhé! Vừa học xong bài kính lúp! 

a. Cái này mình áp dụng công thức

  • Giữa số bội giác và tiêu cự f (đo bằng đơn vị xentimet) của một kính lúp có hệ thức: \(G=\frac{25}{f}\)​

Số bội giác của kính lúp là:   \(G=\frac{25}{f}= \frac{25}{10}=\) 2,5x


b. Gọi A'B' là ảnh của vật AB qua thấu kính hội tụ   

 xét các cặp tam giác đồng dạng với nhau. 

 Hai tam giác OAB và OAB đồng dạng với nhau nên: \(\frac{A'B'}{AB}=\frac{OA'}{OA}=\frac{OA'}{8}\) (1)

Hai tam giác FOI và FAB đồng dạng với nhau nên:

 

\(\frac{A'B'}{OI}=\frac{F'A'}{F'O}=\frac{10+OA'}{10}=1+\frac{OA'}{10}\)

 

Vì OI = AB ta có: \(1+\frac{OA'}{10}\)= \(\frac{A'B'}{AB}=\frac{OA'}{8}\)

 

Từ đó suuy ra: OA = 40 cm. Thay trở lại (1) ta được:  \(\frac{A'B'}{AB}=\frac{OA'}{8} = \frac{40}{8}\)  = 5

 

Hay AB = 5 AB. Vậy ảnh lớn gấp 5 lần vật. và chiều cao cua ảnh A'B' = 5 x 1 = 5mm

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Tại sao thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20cm không dùng làm kính lúp được HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF