YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C5 trang 29 SGK Vật lý 9

Giải bài C6 tr 29 sách GK Lý lớp 9

Tìm hiểu trị số điện trở lớn nhất cảu biến trở được sử dụng và cường độ lớn nhất của dòng điệncho phép chạy qua biến trở đó.

 •  Mắc mạch điện theo hình 10.3. Đẩy con chạy C về sát điểm N để biến trở có điện trở lớn nhất.
 •  Đóng công tắc rồi dịch chuyển con chạy C để đèn sáng hơn. Tại sao?
 •  Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con chạy của biến trở tới vị trí nào? Vì sao?
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Để con chạy C ở điểm N thì biến trở có giá trị điên trở lớn nhất, vì khi đó dòng điện chạy qua tất cả cuộn dây của biến trở.
 • Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con trở của biến trở đến vị trí sao cho điện trở của biến trở là nhỏ nhất ( vì biến trở mắc nối tiếp với đèn trong mạch), đó là điểm M.
 • Khi con chạy đặt ở điểm M thì dòng điện hầu như không chạy qua cuộn dây của biến trở, điện trở của biến trở khi ấy là nhỏ nhất.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 29 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Văn Duyệt

  A. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số.

  B. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi cường độ dòng điện.

  C. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện.

  D. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi chiều dòng điện trong mạch.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  A. Có giá trị 0

  B. Có giá trị nhỏ          

  C. Có giá trị lớn     

  D. Có giá trị lớn nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  A. Số 50Ω cho biết giá trị điện trở nhỏ nhất của biến trở. Số 2,5A cho biết cường độ dòng điện lớn nhất mà dây dẫn làm biến trở còn có thể chịu đựng được mà không bị hỏng.

  B. Số 50Ω cho biết giá trị điện trở lớn nhất của biến trở. Số 2,5A cho biết cường độ dòng điện lớn nhất mà dây dẫn làm biến trở còn có thể chịu đựng được mà không bị hỏng.

  C. Số 50Ω cho biết giá trị điện trở nhỏ nhất của biến trở. Số 2,5A cho biết cường độ dòng điện nhỏ nhất mà dây dẫn làm biến trở còn có thể chịu đựng được mà không bị hỏng.

  D. Số 50Ω cho biết giá trị điện trở định mức của biến trở. Số 2,5A cho biết cường độ dòng điện định mức của biến trở.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phung Meo

  A.  Chỉ có hình a và hình c là hình biểu diễn kí hiệu của biến trở.

  B.  Chỉ có hình d là hình biểu diễn kí hiệu của biến trở.

  C.  Chỉ có hình d là hình biểu diễn kí hiệu của biến trở.

  D.  Tất cả các hình a, b, c, d biểu diễn kí hiệu của biến trở.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  A. Cả hai phát biểu (1) và (2) đúng.

  B. Cả hai phát biểu (1) và (2) sai.

  C. Biến trở được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch (2).

  D. Biến trở là điện trở có giá trị có thể thay đổi được (1).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF