YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C5 trang 11 SGK Vật lý 9

Giải bài C5 tr 11 sách GK Lý lớp 9

Cho hai điện trở \(R_1 = R_2 = 20 \Omega\) được mắc như sơ đồ hình 4.3a.

Hình 4.3 bài 5 trang 11 SGK Vật lí lớp 9

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

b. Mắc thêm R3 = 20 Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Điện trở tương đương của đoạn mạch đó là R = R1 + R2 = 20 + 20 = 40 Ω.

Câu b:

Đoạn mạch mới có ba điện tích mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương của nó là R = R1 + R2 + R3 = 20 + 20 + 20 = 60 Ω.  

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 11 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON