YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 36.8 trang 70 SBT Vật lý 9

Bài tập 36.8 trang 70 SBT Vật lý 9

Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm cùng bằng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100km và hiệu điện thế ở hai đầu dây là 100 000kV. Đường dây thứ hai có chiều dài 200Km và hiệu điện thế 200000kV. So sánh công suất hao phí vì toả nhiệt ℘1 và ℘2 của hai đường dây.

A. ℘1 = ℘2

B. ℘1 = 2℘2

C. ℘1 = 4℘2

D. ℘1=1/2℘2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Công suất hao phí trong trường hợp 1

\({\wp _{h{p_1}}} = \frac{{R{\wp ^2}}}{{U_1^2}} = \frac{{\frac{{\rho .{l_1}.{\wp ^2}}}{S}}}{{U_1^2}} = \frac{{\frac{{100\rho {\wp ^2}}}{S}}}{{{{100000}^2}}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( 1 \right)\)

- Công suất hao phí trong trường hợp 2

\({\wp _{h{p_2}}} = \frac{{R{\wp ^2}}}{{U_2^2}} = \frac{{\frac{{\rho .{l_2}.{\wp ^2}}}{S}}}{{U_2^2}} = \frac{{\frac{{200\rho {\wp ^2}}}{S}}}{{{{200000}^2}}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( 2 \right)\)

- Do hai dây dẫn cùng làm bằng một chất liệu, cùng một công suất truyền tải và cùng một tiết diện nên ρ, ℘, S của hai dây bằng nhau.

Lấy (2) chia cho (1) ta được: ℘1 = 2℘2

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.8 trang 70 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Danger

  Người ta muốn tải một công suất điện 4500W từ nhà máy thủy điện đến một khu dân cư cách nhà máy 65 km. Biết cứ 1 km dây dẫn có điện trở 08 ôm.

  a. Nếu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 25 000V. Tính công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên con đường dây là bao nhiêu.

  b. Nếu cứ để hiệu điện thế hai đầu đoạn dây tải điện là 220V mà truyền đi thì công suất tỏa nhiệt trên đường dây là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phạm Mỹ Châu

  Người ta cần truyền 1 công suất điện 200kW từ nguồn điện có HĐT 5000V trên đường dây có điện trở tổng cộng là 20ôm . độ giảm thế trên đường dây truyền tải là 

  A.40V

  B.400V

  C.80V

  D.800V

  kiss nhân tiện cho e hỏi độ giảm thế là gí vậy ạ ? sadsadsad

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON