YOMEDIA
IN_IMAGE

Giải bài tập C4, C5 Bài 22 trang 78 SGK Vật lý 8

Giải Giải bài C4, C5 Bài 22 tr 78 sách GK Lý lớp 8

Thí nghiệm tính dẫn nhiệt của chất rắn:

đèn cồn đun nóng thanh sắt

Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh.

C4: Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì?

C5: Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh. Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn nhiệt kém nhất? Từ đó có thể rút ra kết luận gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài tập C4, C5

Hướng dẫn giải bài tập C4:

  • Các đinh gắn ở đầu thanh không bị rơi xuống đồng thời. Hiện tượng này chứng tỏ kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh.

Hướng dẫn giải bài tập C5:

  • Trong ba chất này thì đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất.

  • Kết luận: Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Giải bài tập C4, C5 Bài 22 trang 78 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON