YOMEDIA

Bài tập C7 trang 44 SGK Vật lý 8

Giải bài C8 tr 44 sách GK Lý lớp 8

Thả một hòn bị thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi thép sẽ nổi vì trọng lượng riêng của thép nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C7 trang 44 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA