ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập C5 trang 44 SGK Vật lý 8

Giải bài C6 tr 44 sách GK Lý lớp 8

Biết P = dV. V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl. V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì:

- Vật sẽ chìm xuống khi : dV  > dl

- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dV  = dl

- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dV  < dl

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Dựa vào gợi ý:  và dựa vào C2 ta có:

- Vật sẽ chìm xuống khi P > FA  ->  dV  > dl

- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khiP = FA ->  dV  = dl

- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi P < FA   ->  dV  < dl

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 44 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1