ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C5 bài 28 trang 101 SGK Vật lý 8

Giải bài C5 bài 28 tr 101 sách GK Lý lớp 8

Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Tìm mỗi cách một thí dụ.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công và truyền nhiệt.

 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 bài 28 trang 101 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1