Unit 8: Out and about - Đi đây đi đó

 • Unit 8: What are you doing?

  Unit 8: What are you doing?
  Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 part A - What are you doing? hướng dẫn các em mô tả về sự việc đang diễn ra của một ai đó và nói về công việc mình đang làm ngay lúc nói.

  5 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: A truck driver

  Unit 8: A truck driver
  Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Part B - A truck driver giúp các em đọc và hiểu thêm về nghề nghiệp của một tài xế chạy xe tải.

  5 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Road signs

  Unit 8: Road signs
  Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Part C - Road signs hướng dẫn các em đọc và xem biển báo sau đó diễn tả bằng lời.

  5 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Grammar - Ngữ pháp

  Unit 8: Grammar - Ngữ pháp
  Bài học Grammar Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 tổng hợp một số điểm ngữ pháp quan trọng trong bài: Thì hiện tại tiếp diễn, động từ khiếm khuyết.

  16 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Vocabulary - Từ vựng

  Unit 8: Vocabulary - Từ vựng
  Bài học Vocabulary Unit 8 Lớp 6 cung cấp từ vựng xoay quanh nội dung bài học, nhằm giúp các em thuận lợi cho việc tra cứu và ghi nhớ từ vựng trong bài.

  25 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết