Unit 6: Places - Nơi chốn

 • Unit 6: Our house

  Unit 6: Our house
  Bài học Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 Part A - Our house hướng dẫn các em đọc hiểu và mô tả ngôi nhà của mình.

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 6: In the city

  Unit 6: In the city
  Bài học Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 Part B - In the city hướng dẫn các em miêu tả một số địa điểm trong thành phố.

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 6: Around the house

  Unit 6: Around the house
  Bài học Unit 6 tiếng Anh lớp 6 Part C - Around the house hướng dẫn các em miêu tả những thứ xung quanh nhà mình.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 6: Grammar - Ngữ pháp

  Unit 6: Grammar - Ngữ pháp
  Bài học Grammar Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 giới thiệu các em nội dung một số điểm ngữ pháp về giới từ chỉ nơi chốn và một số từ để hỏi trong câu hỏi WH-.

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 6: Vocabulary - Từ vựng

  Unit 6: Vocabulary - Từ vựng
  Bài học Vocabulary Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 cung cấp từ vựng bài học với đầy đủ ngữ nghĩa giúp các em dễ dàng tra cứu và ghi nhớ.

  20 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết