ON
YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 3: At home - Ở nhà

Ở phần tiếp theo của chương trình Tiếng Anh lớp 6 các em sẽ tìm hiểu về bài học Unit 3 At home gồm các phần My House, Number, Families, Grammar, Vocabulary. HOC247 tóm tắt lý thuyết, cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt. Bên cạnh đó là hệ thống hỏi đáp theo chủ đề ở nhà giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

 

1=>1