ON
YOMEDIA

Unit 12 lớp 6 sách mới: Robots - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Nội dung bài giảng Unit 12 Robots​ của môn Tiếng Anh lớp 6 sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các nội dung về Người Máy qua 9 phần cơ bản Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back và Project. Để ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt các em có luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Người Máy sẽ giúp các em phát triển vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng. 

 

1=>1