Từ vựng về công viên - Vocabulary about park


Công viên là nơi vui chơi, giải trí dành cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Cùng HỌC247 học từ vựng về chủ đề công viên này nhé!

Tóm tắt lý thuyết

-  Park /p’ɑːrk/: công viên

-  Jogging path /d’ʒɒgiŋ p’ɑːθ/: lối dành cho chạy bộ

-  Trash can /tr’æʃ kæn/: thùng rác

-  Water fountain /w’ɔːtər f’aʊntɪn/: vòi phun nước

-  Bench /b’entʃ/: ghế dài

-  Playground /pl’eɪgraʊnd/: sân chơi

-  Slide /sl’aɪd/: ván trượt / cầu tuột

-  Swings /sw’ɪŋs/: xích đu

-  Seesaw /s’iːsɔ:/: ván bập

-  Vendor /v’endər/: người bán hàng

-  Merry-go-round /m’eri – g’oʊ – r’aʊnd/: vòng quay ngựa 

- zoo /zuː/ – sở thú

- bandshell /bændʃel/ – sân khấu vòm

- hand truck /hænd trʌk/ – xe đẩy bằng tay

- horseback rider /ˈhɔːs.bæk ˈraɪ.dəʳ/ – người cưỡi ngựa

- bridle path /ˈbraɪ.dļ pɑːθ/ – đường dành cho ngựa đi

- (duck) pond /pɒnd/ – hồ (vịt)

- jogging path /ˈdʒɒg.ɪŋ pɑːθ/ – đường chạy bộ

- trash can /træʃ kæn/ – thùng rác

- sandbox /sænd bɒks/ – khuôn cát

- sprinkler /ˈsprɪŋ.kļ/ – vòi phun nước

- playground /ˈpleɪ.graʊnd/ – sân chơi

- jungle gym /ˈdʒʌŋ.gļ dʒɪm/ – khung leo trèo cho trẻ con

- water fountain /ˈwɔː.təʳ ˈfaʊn.tɪn/ – vòi nước uống công cộng

 

Ponds can bring enormous pleasure, and give children and many adults their first real experience of wildlife.
Ao hồ có thể mang lại nhiều thú vị, và cho trẻ em lẫn người lớn trải nghiệm thực tế đầu tiên về cuộc sống thiên nhiên.

The playground is a place for kids to have fun
Sân chơi là nơi lũ trẻ vui đùa.

Tom put the lid back on the trash can.
Tom đậy nắp thùng rác lại.

My brother works as a hot dog vendor at baseball games.
Anh trai tôi là người bán xúc xích dạo ở các trận đấu bóng chày.

Are you looking for a pool slide for your in ground pool?.
Bạn đang tìm kiếm một chiếc cầu trượt nước cho bể bơi của bạn?

The prettiest and easiest jogging paths follow Cherry Creek and the Platte River.
Những cung đường chạy bộ đẹp và dễ dàng nhất là dọc theo con lạch Cherry và sông Platte.

Lời kết

Trên đây là nội dung bài học từ vựng về công viên trong tiếng Anh, trong quá trình học bài và thực hành tra cứu từ vựng có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Được đề xuất cho bạn