20 Câu trắc nghiệm Polime và Vật liệu polime có video hướng dẫn giải

Tải về

20 câu hỏi trắc nghiệm Polime và vật liệu polime của Thầy Hồ Sĩ Thạnh bao gồm các câu hỏi về tơ nilon-6,6 , PVC, PS, cao su buna, ...cùng một số dạng bài đặc trưng như tìm mắt xích phân tử, hiệu suất phản ứng trùng hợp, hệ số trùng hợp... Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả chương Polime và Vật liệu polime cùng Học247!

20 CÂU TRẮC NGHIỆM POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thi online 20 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại 

Câu 1: Tơ nilon-6,6 là:

A. Hexancloxiclohexan      

B. Poliamit của    -  aminocaproic

C. Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin        

D. Polieste của axit adipic và etylen glycol

Câu 2: Polime nào không tan trong mọi dung môi và bền vững nhất về mặt hóa học?

A. PVC    

B. Cao su lưu hóa  

C. Teflon

D. Tơ nilon

Câu 3: PS là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây:

A. CH2 = CH2

B. CH2 = CHCl

C. C6H5CH = CH2

D. CH2 = CH - CH = CH2

Câu 4: Chất nào dưới đây không cho phản ứng trùng hợp?

A. Propen 

B.  Stiren   

C. Buta-1,3-đien

D. Toluen

Câu 5: Nhận định sơ đồ sau:   

 Trong đó Y là:

A. ancol etylic

B. vinylaxetilen

C. anđehit axetic

D. butan

Câu 6:

Tên của nó là:

A. poli(metyl acrylat).

B. poli(vinyl axetat). 

C. poli(metyl metacrylat)

D. poliacrilonitrin.

Câu 7: Có thể phân biệt các đồ dùng làm bằng da thật và da nhân tạo (PVC) bằng cách nào sau đây   

A. So sánh khả năng thấm nước của chúng, da thật dễ thấm nước hơn.

B. So sánh độ mềm mại của chúng, da thật mềm mại hơn da nhân tạo.

C. Đốt hai mẫu da, mẫu da thật cho mùi khét, còn da nhân tạo không cho mùi khét.

D. Dùng dao cắt ngang hai mẫu da, da thật ở vết cắt bị xơ, còn da nhân tạo thì nhẵn bóng

Câu 8: Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

A. nilon-6,6; nilon-6; tinh bột; polistiren  

B. polietilen; xenlulozơ; polibutadien; nilon-6,6

C. polietilen; tinh bột; polistiren; nilon-6         

D. nilon-6; polistiren; polibutadien; nilon-6,6

Câu 9: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là

A. polivinyl clorua. 

B. polietilen.

C. polimetyl metacrylat

D. polistiren.

Câu 10: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) gọi là phản ứng

A. nhiệt phân. 

B. trao đổi. 

C. trùng hợp. 

D. trùng ngưng.

Câu 11: Polime X (chứa C, H, Cl) có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là: 

A. –CH2 –CHCl –   

B. –CH =CHCl – 

C. –CCl =CCl –

D. –CHCl –CHCl –

Câu 12: Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (điều kiện tiêu chuẩn), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là:

A. 6,3 gam 

B. 5,3 gam

C. 7,3 gam 

D. 4,3 gam

Câu 13: Một loại tinh bột có khối lượng phân tử khoảng 200.000 đến 1.000.000 đvC .Vậy số mắt xích trong phân tử tinh bột khoảng: 

A. 2314 đến 6137

B. 600 đến 2000

C. 2134 đến 3617 

D. 1234 đến 6173

Câu 14: Khối lượng của một đoạn tơ nilon-6,6 là 27346 đvc và của một đoạn tơ capron là 17176 đvc.Số mắt xích trong mỗi đoạn mạch polime nói trên là bao nhiêu?

A. 120 và 152

B. 121 và 152

C. 120 và 151

D. 121 và 151

Câu 15: Clo hóa PVC thu được một polimer chứa 63,96%Clo về khối lượng. Trung bình 1 phân tử Clo sẽ phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC thì giá trị của k là bao nhiêu?

A.2.

B.3.

C.4.

D.5.

Câu 16: Cao su lưu hóa chứa khoảng 2%S. Biết cứ k mắt xích isopren lại có một cầu nối -S-S- và S đã thay thế H trong nhóm -CH2- của cao su. Gía trị của k là:

A.46.

B.48.

C.23.

D.24.

Câu 17: Thực hiện phản ứng trùng ngưng hỗn hợp 1,45kg hexametylenđiamin và 1,825kg axit ađipic tạo nilon-6,6. Sau phản ứng thu được polime… và 0,18kg H2O. Hiệu suất phản ứng trùng ngưng là:

A. 75%

B. 80%

C. 90%

D. 40%

Câu 18: Cứ 2,844 g cao su Buna S phản ứng hết với 1,731g Br2 trong CCl4.Tỉ lệ mắt xích buta-1,3-đien và Stiren trong loại cao su đã cho là:

A. 1:3

B. 1:2

C. 2:3

D. 2:1

Câu 19: Đồng trùng hợp Buta-1,3-đien và acrylonitrin thu được cao su Buna-N chứa 8,96%N về khối lượng.Tỉ lệ mắt xích Buta-1,3-đien và acryonitrin trong cao su đã cho là:

A.1:2

B. 1:1

C. 2:1

D. 3:1

Câu 20: Trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm PS và stiren còn dư. Biết X làm mất màu 20ml dung dịch Br2 1M. Hiệu suất trùng hợp đạt:

A. 90%

B.80%

C. 75%

D. 66,66%

 

ĐÁP ÁN 20 CÂU TRẮC NGHIỆM POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

 

1.C

2.C

3.C

4.D

5.B

6.B

7.C

8.D

9.B

10.C

11.A

12.A

13.D

14.B

15.B

16.A

17.D

18.B

19.C

20.B

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu 20 Câu trắc nghiệm Polime và Vật liệu polime có hướng dẫn giải​​. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.

Các bạn quan tâm có thể tham khảo: 20 Câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại Hóa 12 Có video hướng dẫn giải

Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--