Giải chi tiết đề minh họa lần 3 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT

Tải về

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố Đề minh họa kì thi THPT Quốc gia 2017 tất cả các môn. Dưới đây là Lời giải chi tiết Đề thi minh họa lần 3, HỌC247 xin giới thiệu đến các em. Mời các em cùng tham khảo và luyện tập tốt cho kì thi sắp tới.

ĐỀ THI MINH HỌA KÌ THI THPT QG LẦN 3

NĂM 2017

 

Câu 1. Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). Chất X là

A. Na2SO4.                   B. NaNO3.                   C. Na2CO3.                   D. NaCl.

Câu 7. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là

A. propyl propionat.(C2H5COOCH2CH2CH3)          

B. metyl propionat. (C2H5COOCH3)        

C. propyl fomat.(HCOOC3H7)                                   

D. metyl axetat.(CH3COOCH3)

Câu 10. Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch?

A. Gly-Ala.                   B. Glyxin.                    C. Metylamin.           D. Metyl fomat.

Câu 11. Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi,... Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là

A. 80,0.                       B. 44,8.                       C. 64,8.                      D. 56,0.

Câu 18. Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là

A. C2H3COOCH3.                                             B. CH3COOC2H5.        

C. C2H5COOC2H3.                                            D. C2H3COOC2H5.

Câu 19. Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là

A. 2.                             B. 4.                            C. 1.                             D. 3.

Câu 24. Hỗn hợp E gồm ba amin no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng O2, thu được CO2, H2O và 0,672 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, để tác dụng với m gam E cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 45.                          B. 60.                          C. 15.                           D. 30.

Câu 25. Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) dung dịch muối nitrat của một kim loại M (có hóa trị không đổi). Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 6,96 gam và tại catot chỉ thu được a gam kim loại M. Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam và tại catot thoát ra 0,224 lít khí (đktc). Giá trị của a là

A. 8,64.                      B. 6,40.                       C. 6,48.                        D. 5,60.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ Lời giải chi tiết đề minh họa lần 3 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT nhé!

Câu 28. Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử X có 5 liên kết π.                                    

B. Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

C. Công thức phân tử chất X là C52H96O6.

D. 1 mol X làm mất màu tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch. 

Câu 29. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân NaCl nóng chảy.       

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).  

(c) Cho mẩu K vào dung dịch AlCl3.              

(d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(e) Cho Ag vào dung dịch HCl.

(g) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaHSO4.

Số thí nghiệm thu được chất khí

A. 4.                            B. 5.                             C. 2.                             D. 3.

Câu 30. Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.  

B. Chất Y có phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi.                    

D. Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của Lời giải chi tiết đề minh họa lần 3 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--