Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán có đáp án THPT chuyên Quang Trung lần 1

Tải về

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung - Bình Phước lần 1 gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề thi bao gồm cả chương trình Toán 11 và 12.

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG Chuyên QUANG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG lần 1

NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

 

Xin mời các em tham khảo video Hướng dẫn giải câu 41 Đề thi THPT QG 2017 môn Toán mã đề 101

 

Để xem đầy đủ nội dung đề thi, đáp án, các em vui lòng sử dụng chức năng xem Online hoặc đăng nhập Hoc247 tải file PDF tài liệu về máy.

Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn: \(z(2 - i) + 13i = 1.\) Tính môđun của số phức z.

A. \(\left| z \right| = \sqrt {34} \)                             B. \(\left| z \right| = 34\)                             C. \(\left| z \right| = \frac{{5\sqrt {34} }}{3}\)                                D. \(\left| z \right| = \frac{{\sqrt {34} }}{3}\)

Câu 3: Trong mặt phẳng phức, gọi M là điểm biểu diễn cho số phức \({\left( {z - \overline z } \right)^2}\) với \(z = a + bi\) \((a,b \in \mathbb{R},b \ne 0).\)  Chọn kết luận đúng.

A. M thuộc tia Ox                                             B. M thuộc tia Oy

C. M thuộc tia đối của tia Ox                       D. M thuộc tia đối của tia Oy

Câu 11: Phương trình \(\cos 2x + 4\sin x + 5 = 0\) có bao nhiêu nghiệm trên khoảng \((0;10\pi )?\)
A. 2                                        B. 3                                         C. 4                                         D. 5

Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của CD, CB, SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MNK) là một đa giác (H). Hãy chọn khẳng định đúng.

A. (H) là một hình thang                                                                B. (H) là một ngũ giác

C. (H) là một hình bình hành                                       D. (H) là một tam giác

Câu 20: Người ta muốn xây một bể chứa nước có hình dạng là một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng \(\frac{{500}}{3}{m^3}.\) Biết đáy hồ là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và giá thuê thợ xây là \(100000\) đồng/m2. Tìm kích thước của hồ để chi phí thuê nhân công ít nhất. Khi đó chi phí thuê nhân công là:

A. 11 triệu đồng                                B. 13 triệu đồng                                C. 15 triệu đồng                                D. 17 triệu đồng

Câu 23: Có bao nhiêu số chắn mà mỗi số có 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. 2296                                 B. 2520                                  C. 4500                                  D. 50000

Câu 24: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3                quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển vở lấy ra có ít nhất một quyển là toán.

A. \(\frac{2}{7}\)                                              B. \(\frac{{10}}{{21}}\)                                   C. \(\frac{{37}}{{42}}\)                                   D. \(\frac{3}{4}\)

Câu 26: Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ độ văn nghệ để biểu diện trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn?

A. 98                                      B. 120                                    C. 150                                    D. 360

Câu 39: Một công ty muốn làm một đường ống dẫn dầu từ một kho A trên bờ biển đến một vị trí B trên hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ biển sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp ống dẫn nước theo đường gấp khúc ADB. Tính khoảng cách AD để số tiền chi phí là thấp nhất, biết rằng giá để lắp đặt mỗi km đường ống trên bờ là 100 000 000 đồng và dưới nước là 260 000 000 đồng.

A. 6km                                  B. 6,5km                               D. 7km                                  D. 7,5km

{--Xem đầy đủ nội dung ở phần xem Online hoặc tải về--}

Các em quan tâm có thể xem thêm:

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi!