Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Hóa học (Đề chính thức) có đáp án tham khảo - Mã 208

Tải về

Như vậy là Đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên của kì thi Trung học phổ thông Quốc Gia 2017 đã ra mắt trong sáng ngày 23/6/2017. HỌC247 xin giới thiệu đến quý Thầy cô, Phụ huynh và các em học sinh đề thi và đáp án gợi ý môn Hóa học, phân môn thành phần trong tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên. Chúc các em đạt kết quả tốt nhất trong những môn thi tiếp theo!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 4 trang)

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, Không kể thời gian phát đề

                                                                                                                                      Mã đề thi: 208 

 

Các em vui lòng sử dụng chức năng xem Online hoặc đăng nhập Hoc247.net tải đề thi về máy để xem bản đầy đủ.

 

Một số câu hỏi trích từ đề thi:

Câu 70: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

(b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

(c) Glucozơ và Saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(d) Hidro hóa hoàn toàn triolein (Xúc tác Ni, nhiệt độ), thu được tri panmitin

(e) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố

(g) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói

Số phát biểu đúng là:

A. 4.         B. 5.                   C. 3.             D.6.

Câu 71:  Chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hai chất Y và Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với NaOH lại thu được Y. Chất X là:

A. CH3COOCH=CH3                                       B. HCOOCH3

C. CH3COOCH=CH-CH3                                D. HCOOCH=CH2

Câu 73: Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 a mol/l và NaCl 2M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 1,25 A trong 193 phút. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là?

A. 0,50.                          B. 0,40                      C. 0,60.              D. 0,45

 

Dưới đây là đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, HỌC247 giới thiệu đến các em đáp án chính thức khi Bộ công bố.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

41.B

42.C

43.A

44.B

45.C

46.A

47.D

48.D

49.D

50.B

51.D

52.D

53.D

54.B

55.C

56.D

57.A

58.C

59.C

60.A

61.C

62.D

63.A

64.A

65.D

66.D

67.D

68.C

69.C

70.C

71.A

72.A

73.C

74.A

75.A

76.C

77.A

78.C

79.C

80.C

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của Đề thi kì thi THPT QG 2017 môn Hóa mã đề 208 có đáp án tham khảo. Để xem toàn bộ nội dung tài liệu các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh có nguồn tài liệu ôn tập và rèn luyện hiệu quả. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--